ورود و ثبت نام

ثبت حسابداری گارانتی و روشهای برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش

ثبت حسابداری گارانتی به معنای ثبت تراکنش‌های مربوط به گارانتی محصولات یا خدمات و اعمال دستورات و شرایط مربوط به ضمانت‌های داده شده توسط یک سازمان است.
ثبت حسابداری گارانتی و روشهای برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش

ثبت حسابداری گارانتی و روشهای برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش

ثبت حسابداری گارانتی

ثبت حسابداری گارانتی به معنای ثبت تراکنش‌های مربوط به گارانتی محصولات یا خدمات و اعمال دستورات و شرایط مربوط به ضمانت‌های داده شده توسط یک سازمان است. این ثبت شامل ثبت تراکنش‌های مربوط به پرداخت هزینه‌های مربوط به گارانتی، دریافت درآمد از فروش خدمات گارانتی، ثبت تراکنش‌های مشتریان در حوزه گارانتی و سایر تراکنش‌های مالی و اقتصادی مربوط به این ضمانت‌ها می‌شود. ضمانت‌ها می‌توانند به شکل نوشتاری باشند و در قرارداد‌ها و گواهی‌نامه‌ها ذکر شوند و یا از طریق تبلیغات و عملکرد شرکت صورت بگیرند. ثبت حسابداری گارانتی نقش مهمی در تامین کنترل مالی و مدیریت صحیح مالیاتی سازمان‌ها دارد و می‌تواند به افزایش اطمینان مشتریان در مورد کیفیت و عملکرد محصولات و خدمات سازمان کمک کند.

حسابداری گارانتی

حسابداری گارانتی یک حسابداری است که در آن اطمینان از صحت و قابلیت اعتماد معاملات و گزارش های مالی مورد توجه قرار می گیرد. در این نوع حسابداری، هدف اصلی تأیید صحت اعلامیه ها و چک کردن صحت اطلاعات مالی است. به طور کلی، حسابداری گارانتی ابزارهایی را فراهم می کند تا مالکان و سایر ذینفعان را در محافظت از سرمایه و دارایی های خود در برابر خطراتی مانند کلاهبرداری ، خطاهای قابل توجه و فراموشی های ناخواسته یا سوء قصد ، و اخلاقی سوء استفاده از امکانات رهبری محافظت می کند.
حسابداری گارانتی بر اساس استانداردهای حسابداری قوی و روش های بازرسی مستقل ارائه می شود. با انجام بازرسی های حسابداری و مراجعه به سوابق و اسناد مرتبط، حسابداران گارانتی می توانند صحت و صحت معاملات و گزارش های مالی را تأیید و از صحت آنها در داده ها و اطلاعات قابل اطمینان اطمینان حاصل کنند.
کسب و کارها برای بهره برداری از حسابداری گارانتی، ممکن است با مشاوران حسابداری و گزارش دهی همکاری کنند که با استفاده از تامین کنندگان خارجی همکاری می کنند. این افراد و سازمانها تخصص و تجربه لازم را در ارائه خدمات حسابداری گارانتی دارند و بررسی هایی انجام می دهند که بتوانند برای سازمانها اطمینان حاصل کنند که معاملات و گزارش های آنها صحت و قابل اعتماد هستند.

وارانتی در صورتی که کالا گارانتی نداشته باشه و دارای ضمانتی تحت عنوان وارانتی باشد در اینصورت اگر کالا دچار عیب و نقص شود وارانتی ضمانت تضمین کالاست برای اینکه آن کالا را تعمیر کنیم یا اگر قطعه ای از آن باید تعویض بشه اینکار را انجام می دهیم و هزینه ی تعمیرات یا تعویض قطعات کاملا بر عهده  فروشنده است

برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش

برآورد ذخیره تضمین خدمات پس از فروش به مجموعه ای از منابع و اطلاعات مربوط به تجربه گذشته و نحوه عملکرد محصولات یا خدمات پس از فروش بستگی دارد. این برآورد ممکن است بر اساس متغیرهای مختلفی از جمله تعداد و نوع محصولات ارسال شده برگردانده شده، درصد مشتریانی که به خدمات پس از فروش نیاز دارند و مشتریانی که تضمین خدمات را درخواست کرده اند وابسته باشد.
برآورد ذخیره تضمین خدمات پس از فروش می تواند به صورت مجموعه ای از متغیرهای ثابت مثل دوره زمانی و پشتیبانی ها و همچنین متغیرهای متغیر مثل حجم و تعداد خدمات پس از فروش در بازه های زمانی مشخصی صورت گیرد.
در نهایت، برآورد ذخیره تضمین خدمات پس از فروش برای سازمان ها و شرکت ها می تواند در برنامه ریزی مالی و مدیریت منابع مالی برای مواجهه با نیازهای خدمات پس از فروش و ارائه خدمات به مشتریان در دوره های زمانی پس از فروش مؤثر باشد.

روشهای برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش

برآورد ذخیره تضمین خدمات پس از فروش می تواند با استفاده از روش های زیر انجام شود:

 1. روش درصدی از درآمد فروش
  در شرایط عادی، تعیین هزینه تضمین فروشنده و بدهى مربوط به یک قلم خاص فروخته شده، امکان پذیر نیست با این وجود فروشنده بر مبنای تجارب گذشته، مى تواند بدهى مرتبط با کل فروش در یک دوره مثلا یک ماهه یا یک ساله را برآورد نماید .
  ذخیره تضمین =درآمد فروش طى دوره × درصد مشخص (که بر اساس تجربه به دست آمده است)
 2. روش درصدی از تعداد فروش
  در این روش، واحد تجاری بر اساس تجربه، تعداد واحدهایى که برای تعمیر یا رفع نواقص مراجعه م ىکنند را برآورد نموده و سپس این تعداد. را در مبلغ لازم جهت رفع عیب و نقص ضرب مى کند و ذخیرۀ تضمین محصول لازم برای دوره آتى را مشخص مى نماید.
 3. روش تجزیه سنی فرو شهای طی دوره
  در این روش، تاریخ فروش محصولات و دوره تضمین مشخص مى شود سپس مبلغ فروش درنسبت مدت زمان باقیمانده از دوره تضمین (گارانتى) به کل دوره تضمین ضرب ميگردد و عدد حاصل را در درصدی که با تجربۀ سنوات قبل از مراجعه جهت تعمیر و تعویض محصولات به دست آمده است ضرب کرده و ذخیره لازم برآورد مى شود.
  ذخیرۀ تضمین محصول=(مبلغ فروش)* ( مدت زمان باقیمانده از دوره تضمین)/دوره تضمین × درصد مشخص بر اساس
 4. روش واقعی (مبنای نقدی)
  طبق این روش هزینه های محصول در دوره انجام دادن خدمات مربوط به تضمین شناسایی میشود و ممکن است خدمات ضمانتی در دوره فروش انجام نگیرد و در دوره دیگری تحقق یابد که این باعث میشود اصل تطابق صورت نگیرد.
 5. روش تاریخ آماری
  این روش بر اساس تجربیات گذشته و داده های آماری برآورد می شود. در این روش، اطلاعاتی در مورد میانگین زمان استفاده از خدمات پس از فروش و نوع و میزان خدمات مورد نیاز در دسترس است. با تجربه های گذشته و تحلیل آماری، ذخیره تضمین خدمات پس از فروش براساس این داده ها برآورد می شود.
 6. روش رابطه تجربی
  در این روش، رابطه بین عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی و ذخیره تضمین خدمات پس از فروش بررسی می شود. با تحلیل رابطه های احتمالی بین این عوامل و ذخیره تضمین خدمات پس از فروش، برآوردی دقیق تر از ذخیره تضمین ممکن است.
 7. روش سطح دودویی
  در این روش، داده ها به دو دسته تقسیم می شوند، یعنی
  1) سیستم های کارآمد که کمترین خرابی و خدمات پس از فروش نیاز دارند و
  2) سیستم های نیازمند تعمیرات مکرر.
  سپس با توجه به توزیع خرابی ها بین این دو دسته، ذخیره تضمین خدمات پس از فروش براساس احتمال خرابی هر دسته تخمین زده می شود.
 8. روش ماشین حالت
  در این روش، با استفاده از مدل های ماشین حالت و تحلیل داده های زمانی، تغییرات مربوط به خرابی و خدمات پس از فروش در طی زمان بررسی می شود. با تحلیل الگوهای زمانی خرابی و خدمات پس از فروش، اطلاعاتی در مورد ذخیره تضمین خدمات پس از فروش و تغییرات زمانی آن بدست می آید.

ثبتهای لازم در روش ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش

در پایان دورۀ مالی از بابت تعهداتی (مربوط به محصوالت فروخته شده) که امکان دارد در سنوات آتی شرکت

با آنها مواجه شود، ذخیرهای برآورد شده و به شرح زیر ثبت می گردد.

هزینه تضمین محصول **
ذخیره تضمین محصول **

در هنگام ارائه خدمات پس ازفروش سند حسابداری زیر صادر می گردد.

ذخیره تضمین محصول بد **
موجودی نقد یا موجودی قطعات
**

اگر دوره ضمانت محصول کوتاه باشد و هزینه را نتوان به نحو معقولی برآورد کرد و یا اینکه هزینه تضمین اهمیت چندانی نداشته باشد میتوان از این روش استفاده کرد و هزینه را در زمان تحقق شناسایی و ثبت نمود به این معنی که در زمان انجام خدمات
در صورتی که هزینه ای برای ما داشته موجودی نقد بستانکار و در صورتی که قطعه ای عوض بشه یا کالا عوض بشه به ترتیب موجودی قطعات و موجودی کالا بستانکار میشه.

هزینه تضمین محصول **
موجودی نقد **

نحوه ثبت حسابداری خدمات پس از فروش و گارانتی

ثبت حسابداری خدمات پس از فروش و گارانتی شامل تراکنش‌هایی است که پس از فروش یک محصول انجام می‌شود و شامل تعمیر، خدمات مشتریان، تعویض قطعات، گارانتی و سایر خدمات مربوط به محصول می‌باشد.

برای ثبت حسابداری خدمات پس از فروش و گارانتی، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

 1. ایجاد حساب در دفتر حسابداری: بهتر است یک حساب خاص برای خدمات پس از فروش و گارانتی در دفتر حسابداری خود ایجاد کنید. این حساب باید در دسته‌بندی صحیح قرار داده شود و به محض انجام هر تراکنش مربوطه به آن حساب ارجاع داده شود.
 2. تشکیل دسته‌های واضح در دفتر حسابداری: دسته‌بندی و رهگیری دقیق تراکنش‌های خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار مهم است. بهتر است دسته‌های واضح و جداگانه‌ای برای تعمیرات، خدمات مشتریان، تعویض قطعات و گارانتی ایجاد کنید تا بتوانید به راحتی هزینه‌ها و درآمدهای هر بخش را رهگیری کنید.
 3. ثبت هزینه‌ها: هزینه‌های مربوط به خدمات پس از فروش و گارانتی، مانند هزینه تعمیرات قطعات، خدمات تکلیف شده و هزینه‌های شامل نیروی انسانی یا سایر موارد است، باید به درستی ثبت شود. این هزینه‌ها می‌توانند به صورت هفتگی، ماهانه یا در هر بازه زمانی دیگری ثبت شوند.
 4. ثبت درآمدها: درآمدهای مربوط به خدمات پس از فروش و گارانتی نیز باید به درستی ثبت شود. این درآمدها ممکن است شامل هزینه‌های خدمات مشتریان، تعویض قطعات یا پرداخت‌های دیگر از سوی مشتریان برای خدمات مربوطه باشد. این درآمدها نیز باید به صورت همزمان با انجام تراکنش‌های مربوطه ثبت شوند.
 5. رهگیری موجودی و قطعات: برای ثبت حسابداری صحیح، باید موجودی قطعات و سایر موارد مورد نیاز برای خدمات پس از فروش و گارانتی را نیز رهگیری کنید. باید موجودی قطعات را در هر زمانی ثبت کنید و در صورت نیاز، تعیین کنید چه میزان قطعات نیاز است و چه میزان از هر کدام استفاده شده است.

با رعایت این مراحل و ثبت تراکنش‌های خدمات پس از فروش و گارانتی به صورت دقیق و مرتب، می‌توانید حسابداری خود را در مورد این خدمات بهبود دهید و به راحتی موجودی ها و هزینه های مربوط به آنها را رهگیری کنید.

ثبت های حسابداری گارانتی و وارانتی

فرض کنید شما حسابدار مرکز فروش هستید و موقع ارائه خدمات گارانتی و وارانتی باید آنها را ثبت بزنید.
اگر کالایی که فروختید در همان سال که به فروش رسیده با مشکل روبرو بشه باید ثبت حسابداری زیر زده بشود:
هزینه تضمین کالا      **
موجودی نقد/موجودی قطعات      **

توجه داشته باشید که اگر تعمیرات برای ما هزینه ای داشته باشه حساب موجودی نقد و بانک بستانکار و اگر تعویض قطعه داشته باشیم موجودی قطعات بستانکار میشه‌ و در شرح سند میتونیم خدمات پس از فروش ثبت بزنیم.

حالا حالتی را در نظر بگیرید که اگر کالایی که فروختیم در همان سال دچار عیب و نقص نشد و در دوره های بعدی با مشکل روبرو بشه.
در این صورت شرکت ها هر سال بر مبنای تجربه ی سالهای گذشته که چقدر هزینه تضمین کالا برای آنها برآورد شده؛ به همان مبلغ و براساس همان ثبت زیر زده میشه:
هزینه تضمین کالا         **
ذخیره تضمین کالا               **

اما در زمانی که مشتری به ما مراجعه میکند و در دوره گارانتی و وارانتی خود هست میتونیم ثبت زیر را برای آن بزنیم:
ذخیره تضمین کالا         **

موجودی نقد/موجودی کالا/ موجودی قطعات          **

نتیجه گیری

به طور کلی، برآورد ذخیره تضمین خدمات پس از فروش می تواند با استفاده از تجربیات گذشته، داده های آماری، روابط تجربی و مدل های ماشین حالت انجام شود. همچنین، ترکیب چندین روش نیز می تواند به دقت بیشتری در برآورد ذخیره تضمین خدمات پس از فروش منجر شود.
این ذخیره به عنوان یک هزینه پیش بینی شده در نظر گرفته می شود تا در صورت بروز خسارت یا اشکال در محصولات و خدمات، هزینه های مربوط به تعمیرات و خدمات پس از فروش تامین شود.
این باید مجموعه ای از فعالیت ها و اخذ داده های صحیح در خصوص تاریخچه سابقه محصولات، نرخ خسارت، هزینه تعمیرات و سایر عوامل مرتبط با تثبیت ذخیره تضمین خدمات پس از فروش شامل باشد.
از جمله نکات مهمی که در نتیجه گیری برای برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

 1. تحلیل تاریخچه هزینه ها: بررسی تاریخچه هزینه ها و تجربه های قبلی می تواند به صورت مستقیم در تخمین صحیح مقدار ذخیره تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر هزینه های تعمیرات برای محصولات خاصی در گذشته بالا بوده است، ذخیره های تضمین برای این محصولات باید بیشتر باشد.
 2. تحلیل خسارت ها: بررسی و تحلیل خسارت ها و مشکلات مرتبط با محصولات می تواند در تعیین میزان ذخیره تضمین مؤثر باشد. در این تحلیل باید به عواملی مانند نسبت خسارت به تعداد محصولات، هزینه های تعمیرات و تعداد خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود.
 3. نقشه برداری فعالیت ها: شناخت دقیق از عملکرد فعالیت های خدمات پس از فروش و گارانتی می تواند در تخمین ذخیره تضمین مفید باشد. این شامل شناخت مدت زمان تعمیرات، هزینه های مربوط به قطعات یدکی و تصویری از چگونگی عملکرد خدمات پس از فروش است.

در نتیجه، برآورد ذخیرۀ تضمین خدمات پس از فروش و گارانتی در حسابداری یک فرآیند پیچیده است که نیازمند تحلیل دقیق تاریخچه، خسارت ها و فعالیت هاست تا بتوان این ذخیره را به طور صحیح و مؤثر تعیین کرد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *