ورود و ثبت نام

نحوه محاسبه ارزش خالص دارایی ها

نحوه محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها مولفه ای مهم است که در ابتدا به تشریح ارزش خالص دارایی‌ها (Net Asset Value یا NAV) که یکی از مهم‌ترین معیارهای مالی است که نشان دهنده ارزش کلی یک شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری پس از کسر بدهی‌ها از دارایی‌ها است می پردازیم.
نحوه محاسبه ارزش خالص دارایی ها

نحوه محاسبه ارزش خالص دارایی ها

نحوه محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها مولفه ای مهم است که در ابتدا به تشریح ارزش خالص دارایی‌ها (Net Asset Value یا NAV) که یکی از مهم‌ترین معیارهای مالی است که نشان دهنده ارزش کلی یک شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری پس از کسر بدهی‌ها از دارایی‌ها است می پردازیم. این مقدار بیانگر ارزش واقعی دارایی‌های یک شرکت و آنچه به سهامداران تعلق می‌گیرد، می‌باشد. در این مقاله، به بررسی نحوه محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها خواهیم پرداخت.

گام‌های محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها

1. شناخت کل دارایی‌ها:
ابتدا باید ارزش فعلی کل دارایی‌های جاری و غیرجاری شرکت را محاسبه کنید. این اطلاعات اغلب از ترازنامه شرکت قابل دسترس هستند.

2. شناخت کل بدهی‌ها:
مرحله بعدی شناسایی کل بدهی‌های جاری و غیرجاری است. این اطلاعات نیز باید از ترازنامه استخراج شوند.

3. محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها:
پس از تعیین کل دارایی‌ها و بدهی‌ها، با کسر بدهی‌ها از دارایی‌ها، ارزش خالص دارایی‌ها محاسبه می‌شود.

اهمیت محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها

تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری:
برای سرمایه‌گذاران، محاسبه NAV مهم است زیرا این اطلاعات برای ارزش‌گذاری سهام یک شرکت یا واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

بهای اوراق بهادار:
در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های مشترک، نتایج NAV به تعیین قیمت خرید و فروش واحدهای صندوق کمک می‌کند.

سلامت مالی:
ارزش خالص دارایی‌ها نشان دهنده سطح سلامت مالی شرکت است و می‌تواند نشانه‌ای از توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌ها و پایداری بلندمدت آن باشد.

ملاحظات در محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها

ارزیابی دقیق:
تعیین ارزش واقعی دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌تواند دشوار باشد، به ویژه اگر دارایی‌هایی داشته باشید که به طور منظم ارزیابی نشوند.

تغییرات روزانه:
اگر شما با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سر و کار دارید، ممکن است NAV به طور روزانه تغییر کند که این تغییرات باید به درستی منعکس شوند.

قابلیت مقایسه:
مهم است که هنگام مقایسه NAV شرکت‌های مختلف، مطمئن شوید که از اصول حسابداری یکسانی پیروی کرده‌اند.

روش‌های محاسبه ارزش خالص دارایی

فرمول ارزش خالص دارایی‌ها

نحوه محاسبه ارزش خالص دارایی ها بدین صورت است که ارزش خالص دارایی‌ها با کسر کل بدهی‌های شرکت از کل دارایی‌های آن محاسبه می‌شود:
[ NAV = {کل دارایی‌ها} – \text{کل بدهی‌ها} ]

کل دارایی‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

  • دارایی‌های جاری (نقد و برابر نقد، موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی)
  • دارایی‌های غیرجاری (دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، اموال، ماشین آلات)

کل بدهی‌ها شامل:

  • بدهی‌های جاری (حساب‌های پرداختنی، بدهی‌های کوتاه‌مدت)
  • بدهی‌های غیرجاری (وام‌های بلندمدت)

روش اول

NAV= ارزش افزوده دارایی‌های غیر جاری + سرمایه در گردش خالص + ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها

که ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها برابر با ارزش روز سرمایه‌گذاری منهای بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌ها است.

🔸 سرمایه در گردش خالص نیز عبارت است از: دارایی‌های جاری منهای بدهی‌های جاری و همچنین ارزش افزوده دارایی‌های غیر جاری از تفریق ارزش روز دارایی‌های غیر جاری و بهای تمام شده دارایی غیر جاری به دست می‌آید.

روش دوم

در این روش ارزش خالص دارایی‌ها برابر است با مجموع ارزش روز دارایی‌های

جاری + ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها + ارزش روز دارایی‌های غیر جاری منهای ارزش روز بدهی‌های شرکت.

روش سوم

ارزش افزوده سرمایه‌گذاری‌ها به علاوه بهای تمام شده حقوق صاحبان سهام، ارزش خالص دارایی را نتیجه خواهد داد. روشی که در ایران در محاسبه NAV مرسوم است.

🔸در حقیقت خالص ارزش دارایی بدین معنا است که سهام موجود در پرتفوی این شرکت‌ها دارای چه میزان ارزش می‌باشد و به هر سهم چه ارزشی از بابت پرتفوی شرکت تعلق می‌گیرد.

نتیجه‌گیری

نحوه محاسبه ارزش خالص دارایی ها روشی که یک شرکت ابزاری است برای سنجش ارزش کلی آن و ارزشی که به سهامداران تعلق می‌گیرد. این فرآیند می‌تواند بینش‌های با ارزشی را برای سرمایه‌گذاران و مدیران فراهم نماید و یک معیار کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی است. اما مهم است که بدانیم ارزش خالص دارایی‌ها فقط یک مؤلفه در ارزیابی کامل وضعیت مالی یک کسب‌وکار است و باید همراه با دیگر معیارها و شاخص‌ها در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *