ورود و ثبت نام

برنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریت

برنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریت دو رویکرد متفاوت در مدیریت مالی هستند و هر کدام نقش و اهمیت خود را در فرآیند تصمیم گیری مالی دارند.
برنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریت

برنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریت

برنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریت دو رویکرد متفاوت در مدیریت مالی هستند و هر کدام نقش و اهمیت خود را در فرآیند تصمیم گیری مالی دارند.

برنامه ریزی مالی

این موضوع فرآیندی است که در آن مديران برنامه هايی برای مصارف مالی شرکت چینش می کنند و به استفاده بهینه از منابع مالی و جذب منابع مالی جدید برای رشد و توسعه کسب و کار می پردازند. در این فرآیند، برنامه های مالی برای دوره های طولانی مدت تدوین می شوند و اقداماتی مانند بودجه بندی، ارزیابی سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی درآمدها و هزینه ها انجام می شود.

حسابداری مدیریت

به دنبال ثبت و تحلیل اطلاعات مالی است تا تصمیم گیرندگان در سازمان بتوانند به دقت مشخص کنند که چگونه منابع مالی شرکت تخصیص پیدا می کند و چگونه عملکرد مالی شرکت است. این فرآیند شامل رصد و تحلیل عوامل مالی مهم مانند درآمدها، هزینه ها، سود و زیان و تغییرات ترازنامه است.
همچنین، حسابداری مدیریت به مدیران کمک می کند تا ارتباطی میان اهداف استراتژیک شرکت و اقدامات مالی برقرار کنند و تصمیمات صحیحی در خصوص تسهیم منابع مالی در بین بخش های مختلف شرکت بگیرند. این امر نه تنها بهبود عملکرد مالی شرکت را ترویج می کند بلکه از استفاده بهینه از منابع مالی شرکت نیز پشتیبانی می کند.

مقایسه برنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریت

برنامه ريزي مالی و حسابداری مديریت دو حوزه مهم در مدیریت مالی شرکت ها هستند و هر یک وظایف و اهداف خاص خود را دارند.

در زیر، چند مورد از تفاوت ها بین این دو حوزه به همراه دلیل آنها توضیح داده می‌شود.

 1. هدف:
  هدف برنامه ريزي مالی برآوردن و پیش بینی فعالیت های مالی برای تضمین تأمین مالی، افزایش سود و کاهش هزینه‌هاست، در حالی که هدف حسابداری مدیریت مدیریت و کنترل هزینه ها و شناسایی و بهبود عملکرد غیرمالی (مانند بهبود کیفیت، کارایی و رضایت مشتری) است.
 2. مبانی تصمیم گیری:
  برنامه ريزی مالي بیشتر بر نقطه نظر مالی تمرکز دارد و تصمیمات را بر اساس عوامل مالی مثل سود و شرایط اقتصادی می‌گیرد. اما حسابداری مدیریت بر تصمیمات طبقه بندی شده بر اساس هزینه، عملکرد و ارزش برنامه ریزی می‌کند.
 3. زمینه استفاده:
  برنامه ريزی مالي معمولاً توسط دپارتمان مالی یک سازمان صورت می‌گیرد و از آن برای تصمیم گیری های مالی، مانند سرمایه گذاری و تأمین مالی استفاده می‌شود.
 4. زمانبندی:
  برنامه ريزی مالي پیش‌بینی های مالی را از طریق بررسی اعداد و ارقام و تاریخچه فعالیت های مالی قبلی انجام می‌دهد و درخصوص آینده حدس زده می‌شود. از سوی دیگر، حسابداری مدیریت داده‌های زمان واقعی از طریق تحلیل و گزارش‌های مدیریتی را به دست می‌آورد.
 5. استفاده از ابزارها و روش‌ها:
  برنامه ريزي مالی از روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل شماره ها برای پیش بینی و تحلیل استفاده می کند. همچنین از نرم افزارهای نقطه نظر مالی برای رصد عملکرد و اقدام اقتصادی استفاده می‌کند.

اگرچه برنامه ريزي مالی و حسابداري مديریت اهداف و وظایف متفاوتی دارند، اما با همکاری و هماهنگی، می‌توانند بهبود و عملکرد شرکت را بهبود بخشند.

نقش برنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریت در بهبود و عملکرد شرکت

برنامه ريزي مالي و حسابداري مديريت نقش مهمی در بهبود و عملکرد یک شرکت دارد. این نقش‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. برنامه‌ریزی مالی
  این نقش شامل تهیه و اجرای برنامه‌های مالی برای شرکت است. با استفاده از نرم‌افزارهای مالی، بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی منابع مالی شرکت انجام می‌شود. این برنامه‌ها باعث می‌شود تا منابع شرکت به بهترین شکل تخصیص داده شود و نیاز به تسهیلات یا منابع خارجی کاهش یابد.
 2. حسابداری مدیریت
  حسابداری مدیریت به شرکت امکان می‌دهد تا اطلاعات مالی مهم و مؤثر را برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی استفاده کند. با استفاده از حسابداری مدیریت، اطلاعات مختلفی مانند هزینه‌ها، درآمدها و سود و زیان در دسترس قرار می‌گیرد. مدیران با بررسی و تحلیل این اطلاعات می‌توانند تصمیم‌های بهتری درباره مسیر و استراتژی شرکت بگیرند.
 3. ارزیابی عملکرد
  برنامه‌ریزی مالی و حسابداری مدیریت می‌توانند به شرکت کمک کنند تا عملکرد خود را ارزیابی کند. با استفاده از بودجه و هدف‌های مالی تعیین شده، شرکت می‌تواند بررسی کند که ایا به هدف خود دست یافته است یا خیر. ارزیابی عملکرد شرکت و شناسایی نقاط قوت و ضعف به شرکت کمک می‌کند تا با اصلاح استراتژی‌ها و راهبردها، عملکرد خود را بهبود ببخشد.
 4. کنترل مالی
  برنامه‌ریزی مالی و حسابداری مدیریت به شرکت کمک می‌کنند تا عملکرد خود را کنترل کند. با استفاده از طرح‌ها و بودجه‌ها، شرکت می‌تواند فعالیت‌های مختلف را کنترل کند و مشکلات را به سرعت تشخیص دهد. این کنترل‌ها به شرکت امکان می‌دهد تا در مسیر صحیح بماند و به تصمیماتی که از قبل مشتمل بر برنامه‌ریزی و راهبرد است، عمل کند.

برنامه‌ریزی مالی و حسابداری مدیریت می‌تواند به شرکت کمک کند تا استراتژی‌های خود را به بهترین شکل پیاده کند و با بهبود عملکرد، به سود بیشتری دست پیدا کند.

نتیجه بکارگیری برنامه ريزی مالی و حسابداری مدیریت در بهبود و عملکرد شرکت

برای ارائه نمونه های برنامه ريزی مالی و حسابداری مديریت در بهبود و عملکرد شرکت، می توان از جدول زیر استفاده کرد:

شمارههدفبرنامه ریزی مالی و حسابداری مدیریتنتیجه
1افزایش راندمان عملیاتی شرکتبررسی و تحلیل مالی عملکرد شرکت براساس روش های رقابتی، مبتنی بر اصول مدیریت داراییرشد درآمد، کاهش هزینه ها و افزایش سود شرکت
2بهبود فرآیندهای مالی و حسابداریبررسی و بهینه سازی فرآیندهای مالی و حسابداری، اتوماسیون و استانداردسازی فرآیندهاکاهش خطاها، افزایش دقت و سرعت در پردازش اطلاعات مالی
3کاهش ریسک های مالیتحلیل و بررسی ریسک های مالی، ایجاد سیستم های کنترل داخلی و بیمه نامه های مالیحفظ مالیات، کاهش مشکلات مالی و ریسک ها
4مدیریت جریان نقدیبرنامه ریزی برای مدیریت نقدینگی، تدوین و اجرای سیاست های مالیاتی و معاملاتیبهبود پایداری مالی و توانایی پرداخت بدهی ها
5بهبود روابط با سهامدارانارائه گزارشات مالی به سهامداران به صورت منظم و بهبود ارتباطات با آنهاافزایش اعتماد سهامداران، جذب سرمایه بیشتر و احتمال تعاملات موفق با سرمایه گذاران

این فقط چند نمونه از برنامه ریزی های مالی و حسابداری مدیریت در بهبود و عملکرد شرکت هستند. هر شرکت باید برنامه های مالی و حسابداری مدیریتی خود را براساس نیازها و برنامه های آینده خود به صورت سفارشی تهیه کند.

نتیجه گیری

برنامه ريزی مالی برنامه ها و استراتژی های مالی شرکت را تدوین می کند، در حالی که حسابداری مدیریت اطلاعات مالی را به صورت دقیق ثبت کرده و تحلیل می کند تا تصمیم گیرندگان بتوانند به تصمیم های مؤثری در مورد استفاده از منابع مالی برسند.
برنامه ريزی مالی و حسابداری مدیریت در بهبود و عملکرد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. انجام صحیح برنامه ريزی مالی به شرکت کمک می‌کند تا درآمدها و هزینه‌ها را به طور موثر و بهینه مدیریت کند. این رویکرد به شرکت کمک می‌کند تا منابع و سرمایه خود را بهینه سازی کند و در متناسب با اهداف استراتژیک خود عمل کند.
علاوه بر این، برنامه ريزی مالی می‌تواند به شرکت در تصمیم گیری‌های استراتژیک کمک کند. با ارزیابی آمارهای مالی شرکت، تحلیل نقاط قوت و ضعف اقتصادی و ارائه پیش‌بینی‌های مالی، برنامه ريزی مالی اطلاعات مفیدی را جمع آوری می‌کند که به مدیران کمک می‌کند تا در تصمیم گیری های استراتژیک بهتر عمل کنند.
همچنین، برنامه ريزی مالی و حسابداری مدیریت می‌تواند به شرکت در کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری کمک کند. با به کار بردن روش های مدیریت هزینه‌ها، شرکت می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد و عملکرد مالی بهبود یابد. همچنین، با تعیین و اجرای استراتژی های کسب و کار مرتبط با مالی، شرکت می‌تواند سودآوری خود را افزایش دهد.

بنابراین، برنامه ريزی مالی و حسابداري مدیریت در بهبود و عملکرد شرکت نقش بسیار مهمی دارد و باعث می‌شود شرکت بتواند به طور بهینه از منابع و فرصت‌های مالی خود استفاده کرده و به اهداف خود دست یابد.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *