ورود و ثبت نام

واژگان و مطالب کاربردی حسابداری و مالیات

فرتاک حساب

بخش واژگان و مطالب کاربردی حسابداری و مالیات

شامل مطالب حسابداری و مالیاتی

در این بخش می توانید با تعاریف و اصطلاحات کاربردی حسابداری و مالیات آشنا شوید، لازم به ذکر است جهت سهولت به دسترسی سریع مطالب میتوانید از فهرست مطالب استفاده کنید.

فهرست مطالب

پاسخ

سوال

حسابداری چیست ؟

پاسخ

سوال

نحوه کار حسابداری

پاسخ

سوال

مفاهیم اولیه حسابداری

پاسخ

سوال

انواع حسابداری

پاسخ

سوال

حسابداری مالی

پاسخ

سوال

حسابداری دولتی

پاسخ

سوال

حسابداری صنعتی

پاسخ

سوال

حسابداری مالیاتی

پاسخ

سوال

حسابداری مدیریت

پاسخ

سوال

حسابداری هزینه

پاسخ

سوال

حسابداری فروشگاهی

پاسخ

سوال

حسابداری پیمانکاری

پاسخ

سوال

الزامات حرفه حسابداری

پاسخ

سوال

مفروضات بنیانی حسابداری

پاسخ

سوال

فرض شخصیت حسابداری

  (Accounting Entity Assumption)

پاسخ

سوال

فرض تداوم فعالیت
(Going concern Assumption)

پاسخ

سوال

فرض دوره مالی
(Financial Period Assumption)

پاسخ

سوال

فرض سنجش پولی
(فرض واحد اندازه گیری)

(Money Measurement Assumption)

پاسخ

سوال

فرض تعهدی یا مبنای تعهدی
(accrual assumption)

پاسخ

سوال

استهلاک و استهلاک انباشته
(Depreciation and accumulated depreciation)

پاسخ

سوال

ارزش دفتری و هزینه استهلاک
(Book value and depreciation expense)

پاسخ

سوال

عمر مفید دارایی
(Useful life of the asset)

پاسخ

سوال

هزینه استهلاک و مبنای استهلاک دارایی
(Depreciation cost and asset depreciation basis)

پاسخ

سوال

انواع روشهای محاسبه استهلاک مقررات و ضوابط اجرایی استهلاک

پاسخ

سوال

مثال نحوه محاسبه استهلاک

پاسخ

سوال

نحوه ثبت حسابداری مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت

پاسخ

سوال

نکات اساسی در ایفای نقش حسابداری

پاسخ

سوال

انواع کتمان درآمدها

پاسخ

سوال

اجزاء و عوامل بهای تمام شده

پاسخ

سوال

نکات مهم صورت های مالی 

پاسخ

سوال

تفاوت لیست بیمه با لیست مالیات 

پاسخ

سوال

اندوخته قانونی 

پاسخ

سوال

بیمه کارگران نیمه وقت و پاره وقت

پاسخ

سوال

 اجاره واحدهای مسکونی و مالیات اجاره

پاسخ

سوال

بستن حساب ها در حسابداری

پاسخ

سوال

ماهیت حساب

پاسخ

سوال

نکاتی بسیار مهم در رابطه با صورت های مالی

پاسخ

سوال

محاسبه بهای تمام شده در شرکت های بازرگانی

پاسخ

سوال

تهاتر کردن درآمد و هزینه

پاسخ

سوال

وظایف حسابرس در انبارگردانی

پاسخ

سوال

تنزیل اسناد دریافتنی

پاسخ

سوال

صورت مغايرات بانكى

پاسخ

سوال

مراحل ثبت چك در نرم افزار حسابداری

پاسخ

سوال

گم شدن چک در قانون تجارت

پاسخ

سوال

سند افتتاحیه

پاسخ

سوال

استراتژی‌ توسعه بازار 

پاسخ

سوال

تفاوت حساب پیش دریافت و علی الحساب

پاسخ

سوال

وظایف حسابرس در انبارگردانی

پاسخ

سوال

مالیات شرکت های غیر فعال 

پاسخ

سوال

درآمد چیست؟ انواع درآمد

پاسخ

سوال

کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی و نحوه دریافت 

پاسخ

سوال

مدارک لازم برای جلسه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده

پاسخ

سوال

هزینه مطالبات مشکوک‌ الوصول

پاسخ

سوال

پرداخت هایی غیر مشمول کسر حق بیمه 

پاسخ

سوال

تکالیف مالیات بر ارزش افزوده در فعالیتهای یک پیمانکار

پاسخ

سوال

انواع شرکت ها طبق ماده ی 20 قانون تجارت

پاسخ

سوال

سود چیست؟

پاسخ

سوال

سود انباشته (Retained Earnings)

پاسخ

سوال

سود عملیاتی

پاسخ

سوال

سود غیر عملیاتی

پاسخ

سوال

تفاوت سود عملیاتی و غیر عملیاتی

لطفاً هر گونه سوال یا پیشنهاد را با ما در میان بگذارید: